• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go

a2.gif

d82754bd

B31F  2019-03-21 01:42
jojo主角团诚聘奶妈,待遇从优。   

68746.jpg

mzjgo

B32F  2019-03-23 21:25
(~~~·)
替身面板毫无意义的,白金之星的力A只是代表上限是A而已,最丢人的当属第七部的5A替身的D4C,大总统跟力B的迪亚哥对打都能被打得要死要死的,替身面板的力量根本没什么作用.......六部艾美斯也是力A但是也看不出有A的水平       
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go